E-mail: uh.sehsalemertx@ofni Tel.: + 06 70 456 0221

szempilla
hosszabbítás

 3D műszempilla. A tekintet ereje.

Az Xt­re­me Sty­list - akár egy jó fod­rász - cso­dák­ra képes!
Tu­da­tos szem­pil­la­dú­sí­tás és –hosszab­bí­tás­sal szem­for­ma vál­to­zás, ez­ál­tal fi­a­ta­lo­sabb te­kin­tet, üde szép­ség ér­he­tő el. Le­fe­lé gör­bü­lő, közel vagy akár távol ülő sze­me­ket tu­dunk op­ti­ka­i­lag kom­pen­zál­ni. Szí­nek­kel, dí­szek­kel és pil­la­tí­pu­sok­kal tu­dunk ját­sza­ni a meg­fe­le­lő hatás ér­de­ké­ben. Vágyj akár hosszan ívelt cicás sze­mek­re, ele­gáns es­kü­vői 3d szem­pil­lák­ra (akár ér­zé­keny szem­re is), szo­lid szí­nes vagy akár ext­rém mű­szem­pil­lá­ra, meg­old­juk! Ha épp egy szak­sze­rűt­le­nül fel­he­lye­zett, el­ron­tott 3d szem­pil­lá­tól szen­vedsz, ne ess két­ség­be, se­gí­tünk!

Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.      Rendben